סיון תמיר

יועצת מדיניות ועמיתת מחקר בכירה לשעבר

דר' סיון תמיר הינה חוקרת בתחום המשפט הרפואי והביואתיקה, ובמיוחד גנ-אתיקה, אתיקה של טכנולוגיות רבייה, אתיקה של מחקרים קליניים, אתיקה של טכנולוגיות חדשניות ומידע גנטי, ומדיניות בריאות. היא שימשה כרכזת הוועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני אדם (מנהלת מדור הלסינקי) במשרד הבריאות, וכחוקרת ביחידה למדיניות גנטית וביואתיקה שבמכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות (שיבא)

כמו כן, עבדה במשרד המשפטים כממונה על ייעוץ מדיני וקשרי חוץ. דר' תמיר הינה חוקרת בכירה ויועצת מדיניות לשעבר במכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה, עמיתת הוראה בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטת חיפה וחברה בוועדה המייעצת לביואתיקה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ובוועדת האתיקה של איל"ה. היא בעלת תואר שלישי במשפטים מן האוניברסיטה העברית שבירושלים. עבודת הדוקטורט שלה עסקה בהיבטים משפטיים ואתיים של השבחה גנטית פוסט-נטאלית של ילדים.

Skip to content