Artificial Intelligence and Law

שיתופי פעולה ופרוייקטים מיוחדים

תחרות ניירות עמדה בתחום המשפט והטכנולוגיה

המכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה, בשיתוף משרד המשפטים – מחלקת ייעוץ וחקיקה, הוציא קול קורא להשתתפות בתחרות ניירות עמדה בתחום המשפט והטכנולוגיה לסטודנטים מפקולטאות למשפטים באוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות בארץ.

שאלת המחקר העומדת במרכזו של הקול הקורא, היא: האם יש להכיר בבינה מלאכותית כ׳ממציאה׳ לעניין דיני הפטנטים, או כ׳בעלת פטנט׳?

For the call for papers in (Hebrew) click כאן.

המכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה משיק סדרת וובינרים בנושא חוק הגנת הפרטיות הישראלי

בעקבות התיקונים האחרונים אותם אישרה ממשלת ישראל לחוק הגנת הפרטיות, המכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה משיק סדרה של וובינרים כדי לדון בסוגיות רלוונטיות העולות מתוך התיקונים המוצעים בחוק. מטרת הוובינרים היא לייצר פלטפורמה של שיח עמוק המשלב מודלים בנושא הגנת הפרטיות מרחבי העולם לטובת כלל בעלי העניין בישראל.

מידע נוסף ורישום בעמוד האירוע כאן.

מי אנחנו

המכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה (ITPI) הוא צוות חשיבה (think tank) ומכון מחקר, העוסק אשר נוסד בתל אביב בשנת 2018. ייחודי בנוף מדיניות הטכנולוגיה בישראל, המכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה מספק פלטפורמה למחקר ושיח מדיניות בין מגוון בעלי עניין, ובכלל זה: ממשלה, אקדמיה, תעשייה וחברה אזרחית.

מטרתו של המכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה היא לתמוך בחדשנות טכנולוגית, תוך הגנה על זכויות הפרט ועל אינטרסים ציבוריים וכיבוד נורמות חברתיות. המכון מבקש ליצור ערוץ פתוח לדיוני מדיניות העוסקים בהשלכות אתיות, רגולטוריות וחברתיות של טכנולוגיות מתקדמות וחדישות, ובכך להשפיע על עיצוב מדיניות ועל תכנון ויישום טכנולוגיות חדשות, באופן אֵתי.

למד עוד

 

Call for Papers