מי אנחנו

המכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה (ITPI) הוא צוות חשיבה (think tank) ומכון מחקר, העוסק אשר נוסד בתל אביב בשנת 2018. ייחודי בנוף מדיניות הטכנולוגיה בישראל, המכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה מספק פלטפורמה למחקר ושיח מדיניות בין מגוון בעלי עניין, ובכלל זה: ממשלה, אקדמיה, תעשייה וחברה אזרחית.

מטרתו של המכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה היא לתמוך בחדשנות טכנולוגית, תוך הגנה על זכויות הפרט ועל אינטרסים ציבוריים וכיבוד נורמות חברתיות. המכון מבקש ליצור ערוץ פתוח לדיוני מדיניות העוסקים בהשלכות אתיות, רגולטוריות וחברתיות של טכנולוגיות מתקדמות וחדישות, ובכך להשפיע על עיצוב מדיניות ועל תכנון ויישום טכנולוגיות חדשות, באופן אֵתי.

למד עוד