אודות

מי אנחנו

The Israel Tech Policy Institute (ITPI) המכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה, הוא הסניף הישראלי של פורום עתיד הפרטיות (FPF) המובילים בארה"ב וברחבי העולם בתחום הגנת הפרטיות ואבטחת מידע לקידום פרקטיקות דאטה מושכלות בתמיכה בטכנולוגיות מתפרצות.

ייחודי בנוף מדיניות הטכנולוגיה בישראל, המכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה מספק פלטפורמה למחקר ושיח מדיניות בין מגוון בעלי עניין, ובכלל זה: ממשלה, אקדמיה, תעשייה וחברה אזרחית.


אנו מאמינים ש

  1. חדשנות טכנולוגית ושימוש במידע יכולים לסייע בפתרון בעיות חברתיות גדולות ולשיפור החיים שלנו.

  2. על חדשנות טכנולוגית להיות מלווה בחשיבה על אתיקה וערכי יסוד בהם גם פרטיות.

  3. אפשר לבנות עולם שבו חדשנות טכנולוגית ועקרונות אתיקה לרבות הגנת פרטיות יכולים להתקיים במקביל.

  4. אפשר להגיע להסכמה על נורמות אתיות, מדיניות ושיטות להתמודד עם האתגרים החדשים לזכויות האדם.


משימתינו

מטרתו של המכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה היא לתמוך בחדשנות טכנולוגית, תוך הגנה על זכויות הפרט ועל אינטרסים ציבוריים וכיבוד נורמות חברתיות. המכון מבקש ליצור ערוץ פתוח לדיוני מדיניות העוסקים בהשלכות אתיות, רגולטוריות וחברתיות של טכנולוגיות מתקדמות וחדישות, ובכך להשפיע על עיצוב מדיניות ועל תכנון ויישום טכנולוגיות חדשות, באופן אֵתי.

אנו מגיבים למגמות הטכנולוגיות האחרונות, ומנתחים באופן ביקורתי סוגיות המצויות במפגש שבין טכנולוגיה, משפט ורגולציה, אתיקה, מדיניות וחברה.

לשם מימוש משימתו, מארגן המכון סדנאות ומכנס פורומים מקצועיים בהשתתפות בעלי עניין (stakeholders) מגוונים, עורך מחקרי מדיניות, מחבר מאמרי דעה, ומגבש ניירות עמדה ופרקטיקות מומלצות (best practices). המכון ממנף את יכולתו להפגיש בין אנשים מובילים מעולם הטכנולוגיה, העסקים, הרגולציה והמדיניות בישראל, באירופה, בארה"ב ובעולם, כדי לדון בקידומם של נושאים, כגון: בריאות דיגיטלית, אתיקה בנתונים, אבטחת סייבר, פרטיות, AI/ML, קהילות חכמות, ניידות מחוברת ((connected mobility ותחומים אחרים בהם התעשייה, האקדמיה, הממשלה והחברה האזרחית יכולות לעבוד יחדיו לעיצוב מדיניות חדשה, באופן אחראי ואֵתי, תוך התחשבות בשיקולים חברתיים.


שותפים לדרך

המכון משתף פעולה ביוזמות מחקריות ומיזמים שונים, עם מגוון עשיר של בעלי עניין מקומיים. על אלו נמנים, בין היתר, גופי אקדמיה, כגון: אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית בירושלים, והמרכז הבינתחומי הרצליה; קהילות טכנולוגיות כמו Ecomotion, HealthIL, CityZoom, Start Up Nation Central; גופי ממשלה כמו משרד הבריאות, משרד הכלכלה, רשות החדשנות, משרד המשפטים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מערך הסייבר הלאומי, והרשות להגנת הפרטיות; ארגוני בריאות; ארגוני חברה אזרחית; וארגונים בינלאומיים כגון, ה - OECD וה - IAPP.

The Privacy Tech Alliance –קהילת טכנולוגיות הפרטיות: בשנת 2019 הקים המכון, בשיתוף עם ה – FPF, את ה - Privacy Tech Alliance (PTA), במטרה לקדם את שוק טכנולוגיות הגנת הפרטיות בעולם, לתמוך בפיתוח ולשתף במידע אודות טכנולוגיות חדשות ולמקסם את הערך עבור מפתחים ומשקיעים.


הכללה ופרגמטיות

המכון פועל בהתאם לעקרון ההכללה, על-ידי הזמנת השתתפות של נציגי תעשייה, ממשלה, אקדמיה וחברה אזרחית ליצירת פלטפורמה המאפשרת ביטוי חופשי, והצגת אינטרסים של מגוון בעלי עניין. המכון אף פועל בהתאם לעקרון הפרגמטיות, כשתומך באימוץ חדשנות טכנולוגית, במיוחד כזו בעלת תועלת חברתית, תוך בחינה ביקורתית של אתגרים אתיים והתייחסות ראויה לשיקולים משפטיים וחברתיים – נוכחים או עתידיים. המכון עוקב מקרוב אחר התפתחות המדיניות במפגש שבין טכנולוגיה וחברה, ומציע נקודות מבט חדשות ופתרונות פרגמטיים לאתגרי המדיניות. מתוך הכרה בטבעו הגלובלי והתִּפְעוּלִיוּת הבֵּינִית (interoperability) של נוף מדיניות הטכנולוגיה, מסתמך המכון בעבודתו על מחקר בינלאומי ועל לקחים משיטות משפט שונות.


עצמאות ואובייקטיביות

המכון שומר על אובייקטיביות ועצמאות באמצעות צוות מקצועי וועדה מייעצת, בה מיוצגים מגוון בעלי עניין. תומכי המכון מכירים בעמדתו העצמאית, מוּנעת-המשימה (mission driven) ומבוססת המומחיות של המכון, שאינו מזוהה עם בעל עניין מסויים. המכון אף אינו עוסק בשתדלנות, בישראל, או מחוצה לה. על חברי הוועדה המייעצת של המכון נמנים תומכי המכון מן התעשייה, אקדמאים ונציגי החברה האזרחית. ההרכב המגוון של הדירקטוריון נועד להבטיח את עצמאות הדעה והפעולה של אנשי המכון.


התומכים שלנו

המכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה הוא מוסד ללא כוונת רווח, הנתמך על ידי ה – FPF, שגם הוא ארגון ללא כוונת רווח. המכון מחוייב לשקיפות ולפתיחות ביחס למקורות המימון שלו. כשלוחה של ה - FPF, נתמך המכון על ידי קואליציה של תורמים מן התעשייה, כמו גם על ידי מענקים ממשלתיים וקרנות פרטיות.

ה - FPF נתמך על-ידי למעלה מ - 200 חברות רב-לאומיות ממגוון רחב של תעשיות, ובכלל זה: תעשיית הטכנולוגיה, האינטרנט, התקשורת, הפיננסים, הבריאות, הקמעונאות ועוד. בנוסף לחברות מן המגזר הפרטי, ה - FPF נתמך גם על-ידי קרנות מחקר ממשלתיות ופרטיות, בהן הקרן הלאומית למדע (NSF) האמריקאית, קרן Sloan, קרן Carnegie, קרן Gates ועוד.

ITPI’s support is diverse, including funding from the Joint Development Committee, from Israeli companies and law firms including Teva, BIGID, Naschwitz Brandis, and APM, multinational companies and firms such as Intel, Google, Facebook, Microsoft, and Goodwin…..

Skip to content