הערות המכון לתזכיר החוק להסמכת שימוש במערכות צילום מיוחדות לצרכי אכיפת חוק

Skip to content