באירופה נקבע כי הסכמה לאיסוף מידע ממכשירים, בעזרת עוגיות, מחייבת הסכמה אקטיבית וברורה

Skip to content