באירופה נקבע כי הסכמה לאיסוף מידע ממכשירים, בעזרת עוגיות, מחייבת הסכמה אקטיבית וברורה

Blogs by Noam

View More
Skip to content