המכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה
מעבדה לפיתוח מחקר, מנהיגות ומדיניות בתחומי הטכנולוגיה


The Israel Tech
Policy Institute
is an incubator
for tech policy
leadership and
scholarship

- in support of emerging technologies.
Learn More

Privacy Tech Alliance

The Future of Privacy Forum and the Israel Tech Policy Institute launched the Privacy Tech Alliance during CyberWeek 2019 to promote the market for privacy protective technologies internationally, facilitate the development of new technologies, and maximize value for innovators and investors.

“As the data ecosystem and regulatory requirements grow more complex, companies need technical solutions from innovators in this emerging sector,” said Jules Polonetsky, CEO of the Future of Privacy Forum and a co-founder of the Israel Tech Policy Institute. “Our goal is to encourage the social benefits of technology that allows for data-driven insights while minimizing privacy risks.”

The Privacy Tech Alliance brings together innovative startups and academics in the privacy space with companies and government agencies that need solutions and investors who see potential upside. Learn more about the Privacy Tech Alliance.

Event Speakers

Our Sponsors