הערות המכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה על טיוטת תקנות הגנת הפרטיות (הוראות לעניין מידע שהועבר מהאזור הכלכלי האירופי) תשפ”ג-2022

Skip to content