מפגש מקוון של קהילת סינרגיה – יישום בינה מלאכותית בתחומי הבריאות והרווחהה

Skip to content