קול קורא (תשפ”ב) להשתתפות בתחרות לניירות עמדה בתחום המשפט והטכנולוגיה

Skip to content