צרפת: צילום סטודנט בביתו לשמירה על טוהר הבחינות הוא מידתי

לאור משבר ה- COVID-19, מוסדות להשכלה גבוהה מאפשרים לסטודנטים להבחן מהבית ועושים שימוש בכלי פיקוח דיגיטליים על מנת לשמור על טוהר הבחינות. הרשות להגנת המידע בצרפת קבעה לאחרונה כי מעקב ווידאו אחר הסטודנט בביתו במהלך המבחן והאזנת נפח הם אמצעים מדתיים לשמירה על טוהר הבחינות.

הטמעת מערכת לפיקוח ומעקב אחר סטודנטים בעת בחינה מרחוק היא בבחינת עיבוד מידע אישי, ללא תלות בטכנולוגיה או באמצעי בו המוסד בוחר להשתמש . לפיכך צילום וידאו או צילום תמונות בזמן אמת או במבט לאחור, עם או בלי שימוש באלגוריתמים לגילוי הונאה, ושימוש בכלים המאפשרים למפקח להשתלט על מחשב ולבדוק גישה לתיבת הדואר ורשתות חברתיות כפופים לתקנות הגנת המידע האירופיות (GDPR). גם אם האמצעי שנבחר מציית לדרישות בתקנות על המוסד לקיים את עקרונות הגנת המידע ולכבד את זכויותיהם של נושאי המידע – הסטודנטים.

בשלב הראשון יש לקבוע את הבסיס החוקי המאפשר את הפעלת האמצעי הפיקוח. הסכמת נושא המידע, בפרט כאשר מדובר ביחסים בין מוסד הוראה לסטודנט לא מתאימה לשמש כבסיס חוקי. זאת משום שהסכמה נדרשת להיות חופשית, ולאפשר לתלמיד בחירה אמתית מבלי שיצטרך לסבול מתוצאות שליליות במקרה של סירוב. לעומת זאת קובעת הרשות כי ניתן לקבוע בסיס חוקי אחר לדוגמה בסיס חוקי של ביצוע משימה בעלת אינטרס ציבורי. בסיס משפטי זה יכול לשמש הן אוניברסיטאות והן מוסדות פרטיים להשכלה גבוהה, כל עוד הם מבצעים משימה בעלת אינטרס ציבורי.

השימוש באמצעי המעקב הטכנולוגי חייב להיות מוגבל למטרה חוקית ולגיטימית ועל המוסד להימנע מלאסוף מידע שאינו רלוונטי או הכרחי ביחס למטרת העיבוד. השימוש באמצעי שנבחר מותר רק אם לא ניתן להשיג באופן סביר את מטרת השימוש באמצעים אחרים פוגעניים פחות. הרשות קובעת כי מעקב וידאו בזמן אמת למשך זמן הבחינה וצילום תמונות או הקלטת קול יחשבו אמצעי מידתי. לעומת זאת, השתלטות מרחוק על המחשב של הסטודנט ובפרט לניטור גישה שלו לדוא”ל או לרשתות חברתיות ואמצעי מעקב ביומטרי כמו זיהוי פנים באמצעות מצלמת רשת עשויים להיחשב כלא מידתיים ביחס לתכלית השימוש. יתר על כן, שימוש במערכת זיהוי פנים ביומטרית אסורה לפי התקנות אלא אם קיים בסיס חוקי מיוחד המתיר זאת.

על המוסד לקבוע תקופת מדויקת בה נדרש לשמור את המידע בהתאם למטרה ולסוג המידע שנאסף, ליישם מדיניות מחיקת מידע ולהגביל את הגישה למידע רק לאנשים שתפקידם במוסד הוא שמירה על טוהר הבחינות. על המוסד ליישם אמצעי אבטחת מידע הכוללים בין היתר את הצפנת המידע בתעבורה. כמו כן יש לוודא כי האמצעי שנעשה בו שימוש לא יחליש את אבטחת המידע במחשב של הסטודנט.

יתרה מזאת, ברגע שאמצעי הניטור עשוי ליצור סיכון גבוה לזכויות של הסטודנטים ובפרט, כשנעשה שימוש בטכנולוגיות חדשניות כמו שימוש במעקב עיניים או בינה מלאכותית יש לערוך תסקיר השפעה על פרטיות. זאת ועוד, לסטודנטים כנושאי המידע יש זכויות. על המוסד בין היתר לידע את הסטודנטים באופן ברור לגבי האמצעים שנבחרו ומטרת השימוש בהם. כמו כן הסטודנטים לא יהיו כפופים להחלטות אוטומטיות הנובעות משימוש באלגוריתמים לגילוי הונאה. זכויות נוספות עשויות לחול בהתאם לבסיס החוקי שנבחר.